365 BINDTEKNIK

Hackel

2010-02-11 16:41 #0 av: Tom-B

Hackel - det lite svårare

Tja, svårare och svårare. Man behöver bara tänka efter lite mer, och vara lätt på handen.

Materialkännedom, Torr- eller Våtfluga, Flugans utseende, Hur det skall lindas och lite lätt på handen.

Hacklet - Fjäderstrålarna - skall motsvara insektens ben, men kan också bara avses att ge mer liv och rörelse till flugan.

Först lite ordförklaring

  • Fronthackel - lindas efter det att vingen bundits in. Om du skall ha vinge.

  • Struphackel - lindas innan vingen binds in.

  • Palmerhackel - är detsamma som Kroppshackel.

  • Falsk hackel - är en liten bunt från nackfjädern avklippta fjäderstrålar, som binds in enbart på flugkroppens undersida.

  • Skaterhackel - används för att hålla kroken över vattenytan. Binds gärna med extralångt hackel och på mitten av kroken.

Kom ihåg att när du lindar kroppen, så lämna tillräckligt utrymme mot Krokögglan så att du får plats med först hacklet och sedan huvudet, kanske upp mot 2 mm (beroende på krokstorlek). Missar du det, kanske huvudet kommer att lindas upp och delvis över Ögglan = svårt att få igenom tafsen.

Materialet. Till en våtfluga används en fjäder från Hönsnacken. Till en torrfluga används en Tuppnackefjäder.

Fram- och baksida på Hacklet. När Hacklet sitter på nacken, är den sida du ser Framsidan. Denna sida är också något glansigare än Baksidan.

Torrfluga eller Våtfluga. Hacklet ser olika ut för dessa två varianter, och lindas också lite olika. Torrflugans Hackel ligger ner bakåtstruket, men inte helt tätt, intill kroppen eller vingen. Våtflugans Hackel spretar rakt ut från kroppen.

Hackeltången. Var lite lätt på handen, och en fördel är om du har lite ventilgummi på tångens skänkelspetser, se länken till Hackeltången. Den risk man löper är att hackelfjädern går av. Fäst hackeltången i fjäderns yttersta spets.

Detta är lite grunder. Själva bindbeskrivningen för de olika typerna kommer i senare inlägg.

(Bild från Flugor .se och förställer torrflugan Europa 12. Bindbeskrivning se länken Europa 12.)

Tom

//Tom-B har överlåtit värdskapet för Fiske Ifokus till Hera.


Anmäl
2010-02-18 18:14 #1 av: Tom-B

Hackel för Våtfluga

Bindbeskrivning för en Våtfluga. Hacklet skall allstå vara något bakåtstruket, se bild (från Flugor.se).

- 1. Vi skall alltså binda en Våtfluga. Alltså skall du ha en, eller två, nackfjäder från en höna.

Kom ihåg att den sida av fjädern som du kan se, när fjädern sitter kvar på nacken, kallas framsidan, och är lite glansigare än baksidan.

- 2. Med fingrarna tar du bort de nedersta fibrerna. Det brukar vara lite längre och luddiga.

- 3. Du har ju tidigare gjort Kroppen på flugan, och Bindtråden hänger framme nära Krokögglan.

- 4. Nu lägger du den fiberlösa nedre delen av fjädern mot Kroken, mellan där du tidigare gjort Kroppen och Ögglan. Använd vänstra handens tumme och pekfinger. Fjäderns framsida, den glansiga, skall vara mot Krokögglan, och baksidan mot Krokböjen.

- 5. Linda nu bindtråden så att den fjäderlösa biten av fjädern fästs på Krokskaftet. Linda bakåt en 4-5 bindtrådsvarv..

-6. Nu är det dax att linda på Hacklet. Använd Hackeltången, se beskrivning på länk Hackeltången, Nu är det viktigt att du är lite lätt på handen. Hacklet kan ganska lätt gå av, och det kan hända att Hackeltångens skänklar är så vassa att den kan "skära av" fjäderspetsen. Tipset är att du sätter en liten bit ventilgummi på vadera skänkelspetsen.

- 7. Stoppa in ett finger, företrädesvis pekfingret, i Hackeltångens öggla och linda fjädern 2-3 varv båkåt i täta och jämna varv. Fjäderfibrerna spretar nu ut och runt Kroken som en krage.

- 8. Nu fäster du spetsen på Hacklet med ett par varv med Bindtråden, sedan går du försiktigt framåt med tråden med några varv genom Hacklet, varvid du fäster detsamma. Linda försiktigt , och försök få så få fibrer nerbundna mot Kroken som möjligt. Låt Bindtråden hänga där en stund medan du går till punkten 9.

- 9. Nu skall du snygga till Hacklet. Klipp bort överskottet på Hacklet, d v s Hackelskaftet, som du ser utanför bindtråden, och Hackelspetsen. Använd en liten och vass sax, se förslag på länken Saxar.

- 10 Det är en våtfluga vi binder, och därför skall Hacklet luta lite bakåt, därför skall du nu linda Bindtråden 2-4 varv tätt framför och bakåt mot och nästan upp på Hacklet. Linda så att du får lutningen på Hacklet.

- 11. Nu är du klar med Hacklet enligt Våtflugemodellen. Och du avslutar det hela med att linda ett litet huvud fram mot Ögglan. Avsluta med några Whipfinishknutar, se länk Whipfinish. Och lite lack så att allt hålls på plats. Såg du att jag skrev "lite"?

Det var det. Efter lite träning, ett par flugor, så kommer du att klara detta galant.

Förresten, träning. Varför inte ta en tom krok, linda kroppen med bindtråden tätt bakåt till Krokböjen, och glest framåt mot Krokögglan.Och så lindar du på ett Hackel. Så slipper du "spoliera" en fluga där, du redan har gjort allt övrigt på Kroppen färdig.

Tom

//Tom-B har överlåtit värdskapet för Fiske Ifokus till Hera.


Anmäl
2010-02-23 15:23 #2 av: Tom-B

Hackel för Torrfluga - Tips och Trix.

Hacklet till en Torrfluga ser annorlunda ut än till Våtflugan.

Torflugans hackel står upp och spretar som en krage alldeles bakom Krokögglan, se bild i första inlägget #0, till skillnad mot Våtflugans, som är lätt bakåtstruken.

Till Hacklet skall användas den lite styvare (jmf med hönsnacken) nackfjädern från tupp. Tuppens nackfjäder spretar ordentligt, och gör att flugan flyter. Flytkraften kan också förstärkas med lite flytmedel på t ex sprayflaska. Flytmedel är en "pryl" man behöver ha med sig ut i fält.

Fjädern bör gärna ha fibrer lika långa som flugans Kropp. Då blir flugan stående på ytan på ett insektsliknande sätt, d v s framkroppen högre än bakkroppen.

Det finns två olika "skolor" för när man skall linda på Hacklet. Det normala är nog att göra kroppen i stort sett färdig innan man lindar på Hacklet. Väsentligt då är att lämna plats för flugans huvud utan att du behöver linda Bindtråden upp på Ögglan. Var rädd om öggelhålet.

Den andra "skolan" föredrar att linda fast Hacklet innan kroppen görs. Alltså bara fästa Hacklet, inte linda på det. Det kan vara enklarer att då infoga Hacklet, så att du får det där avståndet till ögglan. Efter någon färdiggjord fluga har du lärt dig var på Krokskaftet Hacklet skall fästas..

Infästningen av Hacklet sker på ett annat sätt än för Våtflugehacklet. På Torrflugan binder man fast Hacklet med en "åttabindning". Och fjädern skall bindas i rät vinkel mot Krokskaftet. Men detta kommer jag till senare.

Nu har du fått lite tips för att binda Torrflugahacklet. Själva bindbeskrivningen kommer om någon dag. 

Tom

 

//Tom-B har överlåtit värdskapet för Fiske Ifokus till Hera.


Anmäl
2010-03-02 16:57 #3 av: Tom-B

Hackel till Torrfluga-Bindbeskrivning

Det första du måste bestämma dig för är om du skall binda in hacklet på bar krok före att du gör kroppen, eller om du vill binda kroppen först. Fördelen med att binda på bar krok är att du inte riskerar att binda kroppen för långt fram (lite av nybörjarfel), och därmed få dåligt rum med huvudet. Tekniken är annars likadan för de olika sätten.

När jag säger "bar krok" så menar jag dock att, i varje fall jag, föredrar att göra den sedvanliga bädden av Bindtråden. Hur du vill göra, är upp till dig.

1. Linda alltså som vanligt en bädd av vaxad bindtråd från Krokögglan och bakåt mot till i jämnhöjd med Krokböjen.

Nu kan du, på lämpligt sätt, binda in en stjärtfjäder/butt, om du har lust.

Sedan lindar du återigen frammåt till den plats där hackelfjädern skall bindas in.

2.  Välj nu ut en tuppnackefjäder i enlighet med tipsen i föregående Inlägg. Fibrerna bör vara lika långa som Kroppen.

3.  Rensa bort de nedersta, mjuka fibrerna/luddet. Och nu skall du binda fast hacklet med den s k Åttan.

4. Placera nu Hackelfjädern rättuppstående tvärs Krokskaftet. Var noga med att även fibrerna är tvärs Krokskaftet, och att den blankare sidan mot kroköglan.

5. Nu skall du starta Åttabindningen. Bindtråden hänger rakt ner alldeles framför Fjäderskaftet. För nu Bindtråden nerifrån höger upp över Fjäderskaftet till vänster om detsamma. Låt Bindtråden nu hänga rakt ner bakom Krokskaftet, och du skall se Bindtråden till vänster om Fjäderskaftet. Ta fram Bindtråden mot dig under Krokskaftet och till vänster om Fjäderskaftet. För nu Bindtråden nerifrån vänster upp över Fjäderskaftet till höger om detsamma. För Bindtråden nu runt Krokskaftet och ner bakom detsamma. Där låter du Bindtråden hänga, för nu är Åttan färdig. Om du vill fästa Hackelfjädern extra noga gör du om denna procedur en gång till.

Åttan är, som sagt, färdig, och Fjäderhacklet skall nu stå väl fixerat rakt upp och i vinkel mot Krokskaftet. Och med blanka sidan mot Kroköglan. Detta är viktigt för att Hackelfibrerna skall sprida sig på rätt sätt när du nu skall linda på Hacklet. Är Fjädern det minsta vriden, då är det bäst att göra om.

6. Nu har du Hackelskaftet spretande ut under Krokskaftet. Böj försiktigt, så det inte går av (var lätt på handen), skaftet fram mot Kroköglan, och linda fast det med 4-5 täta varv av en väl sträckt bintråd. Nu klipper du bort det av Fjäderskaftet som syns framför Bindtråden. Använd liten fin sax. Bindtråden låter du hänga rakt ner framför Hackelfjädern.

Har du nu kvar tillräcklig plats för flugans Huvud?

7. Dax att linda Hackelfjädern. Fatta Hackelspetsen med en Hackeltång. Linda Hacklet på samma sätt som till Våtflugan, men OBS, nu skall du linda framåt.

Linda med täta varv, men se till att du inte binder ner förra varvets fibrer. Lind 1 - 2 varv, eller så du får ett Hackel som ser tätt och bra ut. Fäst Hacklets spetsen med Bindtråden. Klipp av överskottet av Hackelspetsen.

8. Avsluta nu med att göra ett huvud mellan Hacklet och Kroköglan. Avsluta med t ex en Wihp-finishknut, eller några halvslag.

Lacka, men använd inte så mycket lack, och när lacket torkat, peta rent Kroköglan från överskottet och annat ev. skräp.

Lycka till! Det är trots allt inte så svårt.

Tom

//Tom-B har överlåtit värdskapet för Fiske Ifokus till Hera.


Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.