2009-03-03 15:01 #0 av: Tom-B

Det finns belägg för att de svenska samerna fiskade med primitiva flugor redan vid mitten av 1700-talet. Detta till trots, är det utom all tvivel att det under 1800-talet var engelsmännen som svarade för de första impulserna i Skandinavien.

Sverige och Norge var de som i främsta rummet besöktes av en stor mängd brittiska flugfiskare under denna tid. Främst var det de orörda laxälvarna och outnyttjade öringströmmarna som var av högsta intresse. I Norge, dit engelsmännen började färdas i Skandinavien, fångades kopiösa mängder av främst lax. Fångsten kunde ofta uppgå till ett femtiotal laxar per dag. Och totalt under fisketuren i vagnslaster. Då norrmännen guidade gästerna, fick de ofta hela utrustningar, spö, rulle, lina och flugor. På så sätt lärde de sig flugfisket och hur man band flugor.

I dag är det det  Skandinaviska flugfisket främst inspirerat av Amerika.

(Fakta hämtade bl a ur Den stora boken om Flugfiske)