400 Om våra fiskar

Gäddfisket-Nya regler

2010-03-07 12:04 #0 av: Tom-B

2010-03-01 Undersökningar har visat att något är galet med gäddbestånden längs Östersjöns kust. Även fiskare har märkt av detta genom att fångsterna minskat på många håll, framför allt längs öppna kuststräckor. Ulf Bergström är biolog på Fiskeriverket. – Vi jobbar för att hitta orsakerna, men vi vet ännu inte varför. Det verkar som om minskningen hänger samman med att reproduktionen i dessa områden inte lyckas, säger han.

Från Fiskeriverkets hemsida inhämtar vi följande.

När rekryteringen inte fungerar som den ska är det viktigt att minska fisketrycket. Därför införs nu bestämmelser för att minska fisketrycket på gädda i Östersjön och framför allt på stor gädda.
- Anledningen till förbudet att ta upp gäddor större än 75 cm är att de stora gäddorna är extra viktiga för återväxten. De lägger fler och större romkorn och larverna som kläcks ur sådan rom har större chans att överleva. De kan snabbare passera de kritiska tidiga livsstadierna, säger Ulf Bergström.

Max tre gäddor per dygn
Stora gäddor är alltså värda betydligt mer än små för populationens reproduktion. Varför man även sparar de små, mindre än 40 cm, är kanske lätt att räkna ut.
- Ja, det är som vanligt när det gäller fiskeriförvaltning: dumt att ta fisken innan den hunnit växa till sig och innan den hunnit få chans att leka åtminstone en gång, säger Ulf Bergström.
För att begränsa fisketrycket ytterligare får varje fiskare dessutom ta max tre gäddor per dygn.

Positiv respons från fiskande
Förbudet gäller i hela Östersjön utom i Bottenviken, det område som ICES brukar kalla 31. Inte heller inlandsvatten berörs av de nya reglerna. Martin Rydgren, är handläggare på Fiskeriverket och ansvarig för nationell reglering.
- Det är i första hand egentliga Östersjön som drabbats av problem med rekryteringen, gäddynglen, säger han.
Förslaget har skickats på remiss och de allra flesta som svarade var positiva.
- Vissa tyckte till och med att det borde införas ytterligare begränsningar i antalet gäddor som får behållas. En borde räcka, var det flera som skrev, säger Martin Rydgren.

Begränsningar för nätfiske kan komma
En annan återkommande synpunkt i remissvaren var att även övriga redskap, som till exempel nät, borde omfattas av förslaget.
- När det gäller fiske med nät fungerar det sämre med en begränsning av antal fiskar. En nätfiskare kan ju inte, som en handredskapsfiskare, avbryta sitt fiske när han eller hon fått det tillåtna antalet, säger Martin Rydgren.
Fiskeriverket håller just nu på med en grundlig översyn av reglerna för fiske med andra redskap på ostkusten.
- Det här är bara ett första steg i arbetet med att stärka bestånden på oskusten. Vi kommer att ta fram fler åtgärder för både gädda och andra arter, säger Martin Rydgren.

För mer information kontakta Fiskeriverket:

Martin Rydgren, handläggare
tfn 031-743 04 32 eller 0703-566 432

Ulf Bergström, biolog, tfn 0173-464 85

 

//Tom-B har överlåtit värdskapet för Fiske Ifokus till Hera.


Anmäl
2010-04-02 12:22 #1 av: Tom-B

Från 1 april gäller nu de nya reglerna för Gäddfisket längs Ostkusten.

Max tre gäddor per fiskare och dygn, tillåtet mått mellan 40 - 75 cm. Gäller alla handredskap.

Undantaget är Bottenviken och fiske med nät!

Tom

//Tom-B har överlåtit värdskapet för Fiske Ifokus till Hera.


Anmäl
2010-07-18 12:00 #2 av: Tom-B

Kanske dax att påminna om dessa nya regler.

Tom

//Tom-B har överlåtit värdskapet för Fiske Ifokus till Hera.


Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.